Misja Firmy

Misją firmy PROVANTO jest “pomagać ludziom w budowie i pomnażaniu prywatnej zamożności.”

Wierzymy, że naszą misję najlepiej realizujemy dzieląc się z ludźmi wiedzą na temat świadomego życia finansowego i zasad posługiwania się pieniądzem we współczesnym świecie. Dlatego też strategię naszej firmy oparliśmy o Edukację Finansową. Skomplikowaną wiedzę nt. współczesnych finansów staramy się przekazywać w przystępny, obrazowy sposób, który jest dla wszystkich zrozumiały i który każdy może wykorzystać w życiu prywatnym – by żyć bardziej świadomie i bezpiecznie.

Ponieważ w dzisiejszym świecie zarówno do realizacji celów życiowych jak i odpowiedniego zabezpieczenia bliskich niezbędne jest korzystanie z produktów ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZYSZŁOŚĆ – naszą wielką ambicją jest kształtowanie rynku świadomych kontrahentów.

Decyzje, które pomagamy naszym klientom podejmować, najczęściej dotyczą zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa finansowego w życiu prywatnym oraz zabezpieczenie realizacji ważnych celów życiowych. Mimo, iż ich skutek często ulokowany jest w przyszłości, pozytywne aspekty dają się wyraźnie odczuć w teraźniejszości: bardziej świadome gospodarowanie prywatnymi zasobami finansowymi oraz myślenie w kategoriach budowy prywatnego majątku.

Wszyscy w firmie PROVANTO mamy świadomość rangi naszej misji rynkowej i czerpiemy ogromną satysfakcję z tego, iż pomagamy ludziom budować ich przyszłość finansową i odmieniać życie na lepsze.

Wizja Biznesu

Współczesne, zawiłe czasy tworzą nowe wyzwania dla uczestników rynku finansowego.

Dlatego wizja współpracy z firmą PROVANTO obejmuje pomoc i wsparcie dla osób, które chciałyby zmienić perspektywę, jak również uruchomić prywatną inicjatywę gospodarczą. Dzięki sprawdzonym programom szkoleniowym i nowoczesnym narzędziom – oferujemy unikatową perspektywę współpracy na RYNKU DIAMENTOWYM.

Biznes z firmą PROVANTO to oferta skierowana zarówno do osób zainteresowanych współpracą zawodową w charakterze Doradcy Klienta, jak i do wyspecjalizowanej Kadry Managerskiej, a także do Prywatnych Przedsiębiorców i Właścicieli Prywatnych Firm, którzy chętnie uruchomią alternatywne źródła dochodu w swoim przedsiębiorstwie.

Głęboko przekonani do siły naszej misji oraz do olbrzymiej potrzeby rynkowej w zakresie rozwiązań, które oferujemy – chcemy dzielić się naszym sukcesem i pozostajemy otwarci na nowych współpracowników i partnerów biznesowych, których zapraszamy do współpracy.

Wartości

Siłę rynkową budujemy w oparciu o solidne fundamenty, którymi są wyznawane przez nas wartości.

Wartości, którymi kierujemy się w pracy z Klientem:

  1. Dobro Klienta jest zawsze najważniejsze.
  2. Rekomendujemy i oferujemy wyłącznie te produkty i rozwiązania, z których sami korzystamy i do których jesteśmy w pełni przekonani.
  3. Naszych Klientów traktujemy w taki sposób, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

Wartości, którymi kierujemy się w Biznesie:

  1. Każdy jest kowalem swojego losu.
  2. Życie każdego człowieka leży w jego rękach.
  3. Długoterminowe przetrwanie na rynku i sukces organizacji gwarantuje jedynie bezkompromisowa uczciwość, transparentność i solidność w służbie najlepszego interesu Klienta.

Zestaw tych wartości traktujemy jako organizacja i każdy z nas z osobna, jako nasze zobowiązanie i przyrzeczenie.

Strategia rynkowa Provanto oparta jest o unikatowe RYNKI BIŻUTERII I KLEJNOTÓW. W ramach działalności consultingowej wykorzystujemy również seminaria, szkolenia i spotkania z ekspertami. Każdego roku z naszych szkoleń, seminariów oraz spotkań korzysta wiele osób, z którymi nawiązujemy długofalowe relacje biznesowe.

© 2003-2019 Provanto Herman i Wspólnicy Sp.j.

Projekt i wykonanie AmiVerse.pl

Scroll Up